Publikacje

Publikacje

Publikacje

Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej

Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej

Kazimierz Przybyłowski